Shiv Mandir’s Patron Members

1

Mr. Bhupendra & Mrs. Veena Gouri

2

Mr. Ramjee & Mrs. Rajeshwary Pathak

3

Mr. Ajeet & Mrs. Chandralekha Das

4

Mr. Alok & Mrs. Preety Gupta

5

Mr. Arvind & Mrs. Asha Gupta

6

Mr. Bimal & Mrs. Suparna Pathak

7

Mr. Dinesh & Mrs. Kailash Purohit

8

Mr. Gangadhar & Mrs. Chandra Chaudhry

9

Mr. Rajkishor & Mrs. Sita Pathak

10

Mr. Sudhakar & Mrs. Sarla Mody

11

Mr. Susheel & Mrs. Shalinee Prasad

12

Mr. Anatha R Muscu & Mrs. Sridevi Muscu

13

Mr. Aneesh Mittal & Mrs. Monika Mittal

14

Mr. Anil Khatod& Mrs. Shubhra Khatod

15

Mr. Anil Patel& Mrs. Sona Patel

16

Mr. Arvind Acharya& Mrs. Mridula Acharya

17

Mr. Arvind Goswami & Mrs. Indu Goswami son Rajeev

18

Mr. Ashok Thourani & Mrs. Sonia Thourani

19

Mr. BK. Ram Reddy & Mrs. Ramadevi Reddy

20

Mr. Braham Prakash Pandey & Mr. Shalini Pandey

21

Mr. Chandra Kant Patel & Mrs. Alka Patel

22

Mr. Deepak & Mrs. Shilpi Das

23

Mr. Girish Mody

24

Mr. Girish Vayalapally & Mrs. Sridevi Vayalapally

25

Mr. Jaywant Dhumal & Mrs. Pratima Dhumal

26

Mr. Krishan & Mrs. Isha Goyal

27

Mr. Preyesh Maniklal & Mrs. Kirti Maniklal

28

Mr. Rajender Singh & Mrs. Daisy Singh

29

Mr. Rajiv Sardana & Mrs. Nita Sardana

30

Mr. Ramesh Sharma & Mrs. Asha R. Sharma

31

Mr. Ravi Devulapalli & Mrs. Usha Devulapalli

32

Mr. Sanjay Gulati & Mrs. Poonam Gulati

33

Mr. Sanjeev Luthra & Mrs. Deepa Luthra

34

Mr. Shiv Aggarwal& Mrs. Anushi Aggarwal

35

Mr. Srinath (Sunny) Duddilla & Ms. Pradeepa Duddilla

36

Mr. Sunit & Mrs. Shama Singhal

37

Mr. Suresh & Mrs. Usha Gupta

38

Mr. Udai Tata & Mrs. Sudhar Tata

39

Mr. Upkar a& Mrs Smitha Varshney

40

Mr. Vatsa Kaushik & Seema Kaushik

41

Mr. Vimal Pathak & Mrs. Bharti Pathak

42

Mr. Viren & Mrs. Vandana Bhandari

43

Mr. Vishal & Mrs. Nancy Sharma

44

Mr. Vishveshwar & Mrs. Neeta Emani

45

Mr. Sriram reddy Pallareddy & Mrs. Sridevi Pallareddy

46

Mr. Raja gagareddy

47

Mr. Ram Shahni and Mrs. Divya Shahani

48

Ms. Jaya Sree Duddilla (Sunnys’ mom)

49

Mr. Sriramchandra Murthy Peesapati and Mrs. Nirmala Peesapati

50

Mr. Ravi Chander Neha Mrs. Sushma Neha

51

Mr. Srinivas (Srini) Gangasani and Mrs. Madavi Gangasani

52

Mr. Kapil Parikh and Mrs. Namita Parikh

53

Mr. Anil Kathod

54

Raj and Sangeeta Joshi

55

Saket Thakker

56

Sanjeev and Namita Tirath

57

Namita